Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 2
  • Tháng này 4588
  • Tổng truy cập 80728

Liên kết website

Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 14/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 tầm nhìn 2030, Tập đoàn đã phê duyệt dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lưc Quốc gia Việt Nam" (Dự án). Để các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Tập đoàn hiểu rõ các nhiệm vụ của Dự án cũng như trách nhiệm cua mỗi đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện và chuẩn bị các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng thông qua hệ thống e-learning; Tập đoàn phát hành Videoclip giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực của Tập đoàn tại đường link sau:

 

https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieuchuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx

 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị có kế hoạch truyền thông phổ biến Videoclip này như sau:

Các đơn vị:

- Đăng tải Videoclip trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, phát trên màn hình hiển thị tại trụ sở đơn vị.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến đến CBCNV.

- Gửi e-mail đến CBCNV trong đơn vị.

 

Tin bài: EVN 

link: https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx

Tìm kiếm sản phẩm